Route zwemmers

Zwemmers en coaches betreden het zwembad via de hoofdingang.
Op onderstaande plattegrond (onder de tekst) is te zien hoe de route voor zwemmers & begeleiders in het zwembad, naar kleedruimte, doelgroepenbad, voorstart en wedstrijdbad is ingepland.

Afhalen toegangsbewijzen

Direct tegenover de draaideur zijn de toegangskaarten voor de zwemmers & coaches, bij een vertegenwoordiger van de Kring Brabant, af te halen.
Per vereniging kan de hoofdcoach de kaarten ophalen en deze onder de zwemmers verdelen.
Toegangskaarten voor de zwemmers die later komen, graag zelf houden. Het uitgifte punt is tijdens de wedstrijd niet geopend!.

Direct richting het bad

Zwembad de Stok heeft een beperkte ruimte bij de entree. Daarom het dringende verzoek aan de ploegen om na ontvangst van de toegangskaart direct naar de kleedruimte te gaan en daarna in het doelgroepenbad te verzamelen. Van iedere ploeg kan dan 1 persoon in de hal achterblijven om zwemmers die nog niet zijn gearriveerd op te vangen.

Plaatsen voor de zwemmers

Het doelgroepenbad is beschikbaar voor de zwemmers. Daarnaast is in het wedstrijdbad, op het perron achter het eerste keerpunt, een tribune geplaatst waar een beperkt aantal zwemmers en begeleiders kan plaatsnemen

Aardigheidje voor de zwemmers

Hieronymus biedt alle deelnemers een presentje aan (met dank aan onze sponsoren). Deze zijn deze voor aanvang van de wedstrijd te verkrijgen bij de stand in de hal van het zwembad, aan de rechterkant voor de entree/kassa van het BWK. Het presentje wordt per vereniging uitgedeeld. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de verdeling onder de zwemmers.

Voorstart

De voorstart is gesitueerd in de multifunctionele ruimte aan de "startzijde" van het zwembad. Ploegleiding wordt gevraagd ervoor zorg te dragen dat de zwemmers zich ruim van tevoren bij de voorstart melden. Let op! De voorstart is niet via het wedstrijdbad te bereiken, (zie voor route plattegrond onder de tekst)

Toilet

De zwemmers en begeleiders wordt verzocht alleen gebruik te maken van de toiletten bij de kleedruimten. Mochten de toiletten ondanks onze goede zorg vuil zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo)

Eten en drinken

Het is toegestaan op de tribunes te eten en te drinken. Het is echter niet toegestaan om met etenswaren en drinken uit glas/porcelein op de tribune plaats te nemen

Voor zwemmers en begeleiders is het horecagedeelte van Zwembad de Stok open. Hier zijn koffie/ thee, fris en koude en warme versnaperingen en snacks te verkrijgen. Het horecagedeelte bevindt zich naast de kassa van zwembad De Stok en daarmee buiten het "entree gebied" van het kampioenschap. Bij het passeren van de kassa krijgt u een stempel.

Afval

Help ons mee het bad schoon te houden. Er zijn meer dan voldoende (extra) afvalbakken geplaatst. Gebruik deze a.u.b. Mocht een afvalbak vol zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo).

Tijdelijk verlaten van het zwembad

Zwemmers en coaches die tijdelijk het zwembad verlaten en buiten het “entree gebeid" komen dienen de door de kring uitgereikte toegangskaart te kunnen tonen bij terugkomst.

Zwemspullen

In de hal van het zwembad staat de stand van Zwemspullen.nl. In deze stand zijn tal van zwemsportbenodigdheden te krijgen.

Calamiteiten/EHBO/AED

De EHBO post is gelegen naast de douches in het wedstrijdbad. Zo nodig kan de EHBO uitwijken naar de speciaal daarvoor bestemde ruimte van zwembad De Stok. Er is ook een AED apparaat aanwezig. Indien noodzakelijk worden vanuit deze EHBO-post ook huisartsenpost en/of ambulance gewaarschuwd.

Ontruiming

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de plattegrond aangegeven nooduitgangen het complex te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.
BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum) opvangruimte beschikbaar.
In geval van ontruiming aub alle tassen e.d. laten staan!!! - de grote zwemtassen verstoren de ontruiming en vergroten het gevaar op struikelen. Zwemmers dienen snel iets warms te pakken en te vertrekken. De (hoofd)coach wordt gevraagd te checken of al zijn/haar zwemmers het bad hebben verlaten. Meldt een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene cirkel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad staat.

Laat de vluchtroutes altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie zwemmers)