Route publiek

Parkeren

Het publiek dient te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen (zie routebeschrijving en parkeren).

Ingang zwembad

Het publiek komt het zwembad in via de hoofdingang.
Op bijgaande plattegrond (onder de tekst) staat waar BWK entree/kassa, wedstrijdbad, tribunes, horeca en wc zich bevinden.

Kleding

In het zwembad zorgen wij voor een prettige temperatuur voor onze zwemmers. Houdt u met u kledingkeuze er rekening mee dat het in het zwembad veel warmer kan zijn dan buiten.

Direct richting de tribune

Zwembad de Stok heeft een beperkte ruimte bij de entree. Wij doen een beroep op u om zo snel mogelijk door te lopen naar de tribunes en niet in de hal te wachten totdat bv het team dat u wilt aanmoedigen compleet is.

Kassa en toegang

Het BWK heeft een eigen entree en kassa. Hiervoor dient u de linker looproute te kiezen richting de BWK entree/kassa (Let op! dit is niet de kassa van zwembad de Stok). U kunt hier toegangsbewijzen en programmaboekjes kopen.

Plaatsen voor het publiek

U heeft 2 mogelijkheden om te gaan zitten. Net voor het wedstrijdbad bevindt zich rechts een trap. Deze leidt naar de vaste tribune van zwembad De Stok. Op deze tribune en de bijgeplaatste banken kunt u vanuit een hoge positie de wedstrijd volgen. In het wedstrijdbad zijn extra tribunes geplaatst langs de lange zijde van het bad en aan de kopzijde van het zwembad (links vanaf de vaste tribune gezien). U zit dan dicht bij het bad en kunt dan van heel nabij de prestaties van de zwemmers volgen.

Op welke plaatsen verwachten wij geen publiek

Het "blote voeten" gebied is niet toegangelijk voor publiek. Dat betekent dat de kleedkamers en de zwemzalen (m.u.v. het afgezette gebied bij de tribune) niet voor publiek toegankelijk is.

Eten en drinken

Het is toegestaan op de tribunes te eten en te drinken. Het echter niet toegestaan om met etenswaren en drinken uit glas/porcelein op de tribune plaats te nemen

Het horecagedeelte bevindt zich naast de entree van zwembad De Stok en daarmee buiten het “entree gebied” van het BWK. Bij het verlaten van dit gebied krijgt u daarom bij de BWK entree/kassa een stempel.

Toilet

Het publiek kan gebruik maken van de toiletten in de hal. Mochten de toiletten ondanks onze goede zorg vuil zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo)

Afval

Help ons mee het bad schoon te houden. Er zijn meer als voldoende (extra) afvalbakken aanwezig. Gebruik deze a.u.b. Mocht een afvalbak vol zijn waarschuw dan gerust iemand van de organisatie (te herkennen aan de donkerblauwe t-shirts met een wit Hieronymuslogo)

Tijdelijk verlaten van het zwembad

Bij het tijdelijk verlaten van het zwembad krijgt u bij de entree/kassa van het BWK een stempel

Roken

In het gehele zwembad en op het plein, voor de entree van het zwembad, mag niet worden gerookt.

Calamiteiten/EHBO/AED

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de tekening aangegeven nooduitgangen het gebouw te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.
BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum) opvangruimte beschikbaar.
Meld een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene circel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad staat.

Laat u de vluchtroutes ook altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie algemeen)