Officials en genodigden

Ontvangst Officials

Officials van dienst maken gebruik van de “dienstingang” om toegang tot De Stok te verkrijgen.
De “ dienstingang” is gesitueerd aan de zijkant van het bad aan het plein voor de entree, zie ook plattegrond onder tekst.
Officals die geen dienst hebben maken gebruik van de reguliere entree,

Ontvangst genodigden

Genodigden melden zich bij de entree/kassa van het BWK, in de hal van het zwembad. Dus niet bij de kassa van zwembad De Stok!
Daar zullen zij na vertoon van hun uitnodiging door een gastvrouw/heer verder naar de ontvangstruimte worden begeleidt.

Calamiteiten/EHBO/AED

De EHBO post is gelegen naast de douches van het wedstrijdbad. Zo nodig kan de EHBO uitwijken naar de speciaal daarvoor bestemde ruimte van zwembad De Stok. Er is ook een AED apparaat aanwezig. Indien noodzakelijk worden vanuit deze EHBO-post ook huisartsenpost en/of ambulance gewaarschuwd.

Ontruiming

Mocht er een dusdanige calamiteit zijn dat er tot ontruiming van het bad moet worden overgegaan dan dient u via de op de tekening aangegeven nooduitgangen het gebouw te verlaten en linksom (dus richting de weg) uw weg te vervolgen. Bestuurdeer bijgevoegde plattegrond en bekijk in het zwembad uw dichtsbijzijnde vluchtroute.
BHV-ers en organisatiepersoneel zullen de ontruiming begeleiden. Hun instructies dient u strikt op te volgen. Zo nodig is bij de buurman (Kartcentrum) opvangruimte beschikbaar
Meld een achterblijver direct aan de BHV/ organisatiemedewerker die bij het verzamelpunt (bord met groene circel met 3 poppetjes op muur zwembad) voor het zwembad.

Laat de vluchtroutes altijd vrij!

Plattegrond van zwembad de Stok (versie algemeen)